myakujin: / Tomohiko Urata / Yuuki Kobayashi / Hironobu Sagawa     Photo: Masanori Tomari                     Contemporary Art Museum ISE  2018

 

Photo:Jiu Iwasaki